Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty
Szukaj nas w mediach społecznościowych

Warsztaty instruktorskie

Example Of About Us Page

11743005_911323238938724_6533886822890663359_n


Dokonaj wyboru formy szkolenia!

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawy o kierującymi pojazdami od września 2014 roku, zapraszamy na warsztaty zawodowe instruktorów nauki jazdy i wykładowców. Od teraz w naszej szkole masz do dyspozycji dwie formy realizacji części teoretycznej.

1. Szkolenie w TWOIM OSK,
2. Tradycyjne zajęcia stacjonarne na naszym obiekcie wraz z zajęciami z ryzyka na drodze!

Piotr Słysz – kierownik OSK, instruktor, specjalista ds. ustawy o kierującymi pojazdami
Patryk Tomaszkiewicz – kierownik osk, instruktor nauki i techniki jazdy, specjalista ds. transportu drogowego,
Piotr Oczachowski – specjalista BRD, metodyk, instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator,
Wioletta Krajewska – Psycholog
Marcin Krajewski – instruktor nauki i techniki jazdy

Warunkiem uczestnictwa, jest przesłanie kopii legitymacji drogą mailową lub faxem oraz wpłata zaliczki w kwocie 100,00 zł.

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy są prowadzone przez nas od 7 lat, a obecnie po raz trzeci zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, wg standardów jakości, potwierdzonymi przez akredytację kuratorium oświaty. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach i ma obowiązek dostarczyć ten dokument do starosty, który wydał mu uprawnienia instruktora nauki jazdy. W przeciwnym przypadku jeżeli spóźni się i nie dostarczy do 7 stycznia kolejnego roku zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Program warsztatów (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców – Dz.U. 2012 poz. 1019 z późn. zm) zawiera następujące zajęcia:

– psychologia
– metodyka nauczania
– prawo o ruchu drogowym
– technika kierowania i obsługa pojazdu
– bezpieczeństwo ruchu drogowego
– zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
– omówienie najczęściej popełnianych błędów przez instruktorów podczas szkolenia oraz przez kursantów podczas egzaminu państwowego
– zajęcia praktyczne z zasad prowadzenia szkolenia na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym

Zajęcia poprowadzą instruktorzy spełniający wymagania stawiane przepisami i współpracujący z naszą szkołą jazdy oraz Toruńską Akademią Jazdy. Instruktorzy techniki jazdy oraz absolwenci kursów egzaminatorskich, którzy odbyli praktyki z zakresu egzaminowania w różnych WORD. Zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy poprowadzą instruktorzy techniki jazdy posiadający odpowiednie uprawnienia oraz czynną praktykę zawodową.


Informacje

Punkt obsługi klienta
Pani Wioletta Krajewska: 54 232 38 02