Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty
Szukaj nas w mediach społecznościowych

Kurs instruktora nauki jazdy

Example Of About Us Page

Szkolenie objęte jest akredytacją
kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty

Obecnie jesteśmy jedyną szkołą z powiatu włocławskiego, która posiada uprawnienia do kształcenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

– psychologii,
– metodyki nauczania,
– prawa o ruchu drogowym,
– techniki kierowania i obsługi pojazdu,
– bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zasad prowadzenia ośrodków szkolenia,
– praktyka instruktorska.
Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach z grupą.

Zajęcia prowadzą:

– Kierownik OSK z 20 letnim doświadczeniem,
– Instruktor praktycznej nauki jazdy kat.: A,B,BE,C,CE,D,DE,T
– Inspektor transportu drogowego (dla szkoleń kat. C,CE,D),
– Instruktor Techniki Jazdy,
– Psycholog transportu drogowego,
– Instruktor z uprawnieniami egzaminatora WORD,

 

UWAGA!

Sprawdź w czy w innej szkole obowiązują zajęcia na obiekcie ODTJ !
W ramach kursu, jeden dzień szkoleniowy musi odbyć się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy!
Zajęcia praktyczne prowadzą licencjonowani instruktorzy techniki jazdy.

 

 

WYMAGANIA:
– nie karany wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
– posiadanie , przez okres co najmniej 2 lat uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kat A,B,T,
– odpowiedni stan zdrowia,
.
DOKUMENTY:
– zapytanie o niekaralności,
– orzeczenie lekarskie,
– orzeczenie psychologiczne,
– kserokopia posiadanego prawo jazdy
.
UPRAWNIENIA:
– po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę uprawnienia do nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy, w kategoriach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami,
.
OPŁATA ZA SZKOLENIE:
Kurs podstawowy (kat. „B”) – 3490,00
Kurs uzupełniające – 2200,00
OSK AUTOM PROWADZI SZKOLENIA NA KAT.: B, BE, C, CE
INFORMACJE: tel.: 514 901 889

Miejsce Szkolenia: Włocławek, Toruń

Po uzyskaniu uprawnień w ramach INKUBATORA OSK
istnieje możliwość odbycia stażu oraz praktyki.