Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty
Szukaj nas w mediach społecznościowych

Kat. AM – motorower

Example Of About Us Page

Prawo Jazdy Kat. AM – Karta motorowerowa
jako jednyni we Włocławku – szkolimy od 2010r.

DOKUMENTY WYMAGANE:
– zgoda rodziców lub opiekunów
– badanie lekarskie
– dowód osobisty lub paszport
– minimalny wiek: 13 lat i 9 miesięcy.

UPRAWNIENIA:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w WORD uprawnia do kierowania motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi (quady. microcary)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
7-8 spotkań w klimatyzowanej sali (minimum 5 godzin, my organizujemy 30), część teoretyczną z zasad przepisów ruchu drogowego prowadzi instruktor z uprawnieniami egzaminatora. Zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej dyplomowana pielęgniarka ratownictwa medycznego,

W ramach spotkań otrzymujesz:
– Podręcznik motorowerzysty autom,
– Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
– Dostęp do platformy elearningowej AUTOM ,
– Dostęp do wykładów on-line,
– Kontakt z wykładowca do końca trwania całego szkolenia.

Podstawowe zajęcia praktyczne:
Po zajęciach teoretycznych umawiasz się indywidualnie z instruktorem jazdy. Masz do wykorzystania minimum 5 godzin jazd w naszym miasteczku ruchu drogowego, oraz po drogach publicznych. Na kazdym spotkaniu następuje zmiana oznakowania, tak aby najlepiej odzwierciedlić ruch drogowy. W trakcie jazd kładziemy nacisk na prawidłową technikę jazdy motorowerem.
Dodatkowo od 2013 roku wprowadzamy dla naszych kursantów, obowiązkowe przeszkolenie na czterokołowcu lekkim (quad). Na tych zajęciach nauczysz się prawidłowej pozycji za kierownicą, pokonywania zakrętów, balansowania ciałem – tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy.

Po zakończeniu szkolenia, zdajesz wewnętrzny egzamin.

Pojazdy:
Do dyspozycji masz identyczny motorower ze skrzynią manualną jak w WORD Włocławek (Benzer Shaft) oraz (Router Bassa) z automatyczną skrzynią biegów – na życzenie udostępniamy pojazd do WORD.
Jazdy w ruchu drogowym odbywają się zawsze z instruktorem, któy porusza się na motocyklu, tak aby w pełni ciebie chronić.


OPŁATA ZA SZKOLENIE : 1300,00 zł
Wynajęcie naszego motoroweru do WORD – 100,00 zł